top of page

Samorząd Szkolny

Nasi Radni Szkolni

We wrześniu każda klasa otrzymuje nominacje i głosuje na dwóch kolegów z klasy na radnych szkolnych. Wybierając kandydatów muszą zastanowić się, kto będzie dobrym wzorem do naśladowania, kto będzie podążał za naszą szkołą „Wartości Zielonej Rodziny”, kto będzie miał dobre pomysły, kto będzie pracował  jako część zespołu i która będzie pewnie wypowiadać się w imieniu innych dzieci.

Rada szkolna odgrywa ważną rolę w szkole. Są odpowiedzialni za pomoc personelowi szkoły w zbieraniu pomysłów i informacji od swoich kolegów z klasy na wiele różnych tematów. Każdego miesiąca na zmianę aktualizują tablice obecności na zajęciach i przekazują informacje zwrotne na temat pomysłów lub sugestii od swoich kolegów z klasy na zebraniach rady.

bottom of page