top of page

Informacja

Poniżej znajdują się zasady dotyczące zwierząt, zgody i ocena ryzyka, jakie mamy dla naszych zwierząt w szkole. Mamy „Politykę dotyczącą psów szkolnych” szczegółowo określającą zasady, których przestrzegają pracownicy i dzieci w obecności Luny, „List zgody na zwierzęta domowe”, w którym rodzice mogą zrezygnować z udziału swoich dzieci w zajęciach i doświadczeniach ze zwierzętami szkolnymi, a także „Ocena ryzyka Luny”.

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych zwierząt domowych w szkole, prosimy o kontakt ze szkołą pod numerem 01226 340044.

School Dog Policy
School Pet Consent Letter
School Pet Risk Assessment
bottom of page