top of page

WF i Sport Premium

Aktywność fizyczna i uprawianie sportu pomaga zachować zdrowie i szczęście. Rząd chce, aby więcej osób bezpiecznie uprawiało sport od najmłodszych lat i pomóc im w uprawianiu sportu przez całe życie, bez względu na ich pochodzenie gospodarcze lub społeczne. Z tego powodu rząd przydziela każdej szkole dodatkowe fundusze, które Brampton Cortonwood Infant School wykorzystała do wprowadzenia dodatkowych i trwałych ulepszeń w jakości oferowanych przez nas WF i sportu.

Załączone dokumenty pomagają udokumentować wpływ podstawowego PE i premii sportowej, w tym kwoty finansowania i alokacje.

W celu uzyskania dalszych informacji lub wyjaśnień dotyczących tych dokumentów oraz wpływu na Brampton Cortonwood, prosimy o bezpośredni kontakt ze szkołą pod numerem: 01226 340044.

bottom of page