top of page

W listopadzie 2020 r. rząd ogłosił, że przeznaczy 1 miliard funtów na wsparcie dzieci i młodzieży, aby nadrobić stracony czas po zamknięciu szkół. Jest to szczególnie ważne w przypadku środowisk znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.  

Poniższy dokument jest naszym planem wyrównawczym i obejmuje przydział przyznany Brampton Cortonwood Infant School, plan ten będzie regularnie wdrażany i weryfikowany.

Finansowanie nadrabiania zaległości 

bottom of page