top of page

Nasz program nauczania

W Brampton Cortonwood z pasją dostarczamy ciekawy, kreatywny i ambitny program nauczania, który jest celowy i odpowiedni dla naszych dzieci i ich potrzeb. Nasz program nauczania koncentruje się wokół etosu Szkoły Leśnej, a nasze dwa obszary Szkoły Leśnej są dostępne, co najmniej raz w tygodniu, przez wszystkich uczniów od Smarties do klasy 2.

W każdym półroczu mamy temat obejmujący całą szkołę, wokół którego będzie się opierać nauka dzieci. W ramach każdego tematu, każda grupa roczna będzie miała sekwencyjny temat, który opiera się na nauce i doświadczeniach z grupy z poprzedniego roku.

History
Geography
R.E
P.S.H.E
Art and Design
bottom of page