top of page

Wyniki i dane dotyczące wydajności

Dane przedstawione na tej stronie podkreślają osiągnięcia Bramptona Cortonwooda w porównaniu z „średnią krajową” w podstawowych przedmiotach, takich jak czytanie, pisanie, akustyka i matematyka.  

W celu uzyskania dalszych informacji lub wyjaśnień na temat przedstawionych danych prosimy o kontakt ze szkołą pod nr tel: 01226 340044.

bottom of page