top of page

Strategia równości

W James Montgomery Trust Academy (JMAT) jesteśmy zaangażowani w docenianie różnorodności, zwalczanie dyskryminacji, promowanie równości i wspieranie dobrych relacji między ludźmi. Poprzez naszą Strategię Równości dążymy do osiągnięcia tego celu, a nasz dokument można zobaczyć poniżej.

Nasze cele dotyczące równości są corocznie weryfikowane i publikowane.

bottom of page