top of page

Płomykówki (FS2)

Mrs Levitt

Pani Levitt
Nauczyciel i prowadzący

Mrs Willis

Mrs Willis
Teaching Assistant

Miss Rogers

panna Rogers
Asystent nauczyciela

„Witam i witam na stronie klas płomykówek”. Tutaj znajdziesz informacje o naszej obecnej nauce. W tym półroczu naszym tematem jest „Na farmie” i będziemy się uczyć, jak ponownie opowiedzieć bardzo zabawną historię o farmie zatytułowaną „Świnia w stawie”.

 

Jesteśmy dumni z tego, że zapewniamy doskonałe warunki w naszej klasie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, co pozwala dzieciom odkrywać, badać i stawiać wyzwania, jednocześnie rozwijając naukę. Kochamy, kochamy, historie miłosne w naszej klasie, a wiele naszych usług opiera się na książkach, zarówno fikcyjnych, jak i niefikcyjnych.  

 

Przypomnienie: nasz dzień szkoły leśnej to środa, dzieci mogą przyjść w swoich ubraniach do szkoły leśnej tego dnia, ponieważ skończą się w błocie (my też kochamy błoto), a WF jest w poniedziałek, więc prosimy o przesłanie zestawu na WF tego dnia, aby się przebrać do."

- Pani Barlow

bottom of page