top of page

James Montgomery Academy Trust

JMAT logo

Naszą wizją jest współpraca i wspólne prosperowanie.  

Dzieląc się naszymi wspólnymi celami i wizją, staramy się zapewnić dzieciom w naszych szkołach najlepszą możliwą edukację. Chcemy umożliwić wszystkim dzieciom pod naszą opieką rozwój i sukces poprzez podnoszenie ich aspiracji i potencjału. Pracując razem wierzymy, że możemy podnieść standardy dla wszystkich uczniów, utrzymując i poprawiając wydajność, aby rozwijać całe dziecko.

​​

Jaki jest nasz cel?

  • Żyć i odzwierciedlać podstawowe wartości JMAT.

  • Podnoszenie standardów dla wszystkich uczniów poprzez podtrzymywanie i poprawianie wyników oraz rozwój całego dziecka.

  • Współpracować na rzecz poprawy szans życiowych wszystkich młodych ludzi w naszych szkołach.

  • Aby umożliwić wszystkim dzieciom odnoszenie sukcesów i rozwój poprzez podnoszenie aspiracji i wywieranie pozytywnego wpływu na społeczności, w których znajdują się nasze szkoły.

bottom of page