top of page

Zielone wartości rodzinne

Poznaj naszą „Zieloną Rodzinę”. W każdej klasie mamy te wskazówki, aby przypomnieć dzieciom, czego się od nich oczekuje w Brampton Cortonwood. Często będziemy odwoływać się do Zielonej Rodziny lub Wartości Szkoły, aby zapewnić utrzymanie najwyższych standardów uczenia się i rozwijać osobowości dzieci. Nagradzamy również „wyróżniające się” zachowanie, nazywając cotygodniowego „Superbohatera Tygodnia”, czyli dziecko z każdej klasy wybierane do wykazywania niesamowitych wartości szkolnych.  

Te dzieci są następnie przesłuchiwane wraz z naszą „Gwiazdą Tygodnia” (cotygodniowa nagroda za wybitną pracę) na naszym szkolnym kanale Youtube.

Kliknij poniżej naszą Zieloną rodzinę, aby dowiedzieć się więcej...

Family Values logo
bottom of page