top of page

Rezultate și date de performanță

Datele prezentate pe această pagină evidențiază performanța Brampton Cortonwood în comparație cu „media națională” la disciplinele de bază: citire, scris, fonetică și matematică.  

Pentru mai multe informații sau explicații despre datele prezentate, vă rugăm să contactați școala la tel: 01226 340044.

bottom of page