top of page

Detalii de contact

Șef de școală: domnișoara V Finley

Director adjunct: domnul S Dunkley

SENDCO: doamna C Wright - csides@bc.jmat.org.uk

Lider EYFS: doamna E Barlow

Președintele guvernatorilor: domnul M Sherwood

(pentru a-l contacta pe domnul Sherwood, vă rugăm să faceți acest lucru prin școală la 01226 340044)

Brampton Cortonwood Infant School

Chapel Avenue

Brampton Bierlow

Barnsley

South Yorkshire

S73 0XH

Întrebări:

Doamna K Taylor (birou)

tel: 01226 340044

e-mail: school@bc.jmat.org.uk

Detalii academiei:

CEO: domnul D Silvester

CEO adjunct: doamna A Benbow și  doamna H Headleand

 

Biroul JMAT

Casa Ellis

Brampton Ellis C de E Primar

Brampton Road

Wath Upon Dearne

Rotherham

South Yorkshire

S63 6BB

tel: 01709 763905

e-mail: info@jmat.org.uk

bottom of page